Bartušek Libor - KUCHYNĚ - netkatalog.cz Kuchyně - netkatalog.cz

Co bychom především poradili?


1. Dvířka ve spodních skříňkách jsou ergonomicky velmi nevhodná.

Uložené předměty musíte pracně hledat, skříňka není přehledná. Musíte se k nim shýbat, část obsahu skříňky vyndávat, abyste se dostali k hůře dostupným předmětům, uložených až vzadu.
Lepší alternativou jsou plnovýsuvy Tandembox s přehledným dělením Orga line.
ORGA – LINE je systém vnitřního dělení z ušlechtilé oceli pro vnitřní prostor zásuvek. Díky spoustě misek, příčných a podélných dělení zajišťuje své místo pro každý předmět, tím vzniká přehled a pořádek v zásuvkách. Dá se mýt v myčce.

Doporučené úrovně pro ukládání předmětů

Pracovní oblast kuchyně by měla spíše usnadňovat práci a snižovat tělesnou zátěž.
Často používané předměty by měly být zásadně umístěny ve snadno a rychle dostupných výsuvech přímo pod pracovní deskou, a také v první úrovni oblasti horních dvířek. Méně používané se ukládají nad a pod touto oblastí.
Velmi zřídka používané předměty naproti tomu putují do nejvyšší úrovně horních skříněk a do nejnižší úrovně spodních skříněk (předáváme našim zákazníkům také i druhy a rozpis předmětů používaných v kuchyni, do které úrovně co patří).
To vám při každodenní práci v kuchyni ušetří čas. Zásuvky a výsuvy poskytují pohodlný přehled a optimální přístup. Tak se stane práce v kuchyni radostí.

2. To samé, dvířka s otevíráním do boku v horních skříňkách jsou nevhodná.

Překáží v otevřeném stavu při pohybu a ukládání předmětů. Často o ně zavadíme a musíme se jim vyhýbat.
Proto doporučujeme praktičtější systém výklopů Aventos, který vás přesvědčí komfortní obsluhou. Výklopy se dají snadno otevřít, v každé požadované pozici zastavit, zavírají se tiše a měkce. Mají vysokou stabilitu, design a životnost.

3. Některé zásuvky možno doplnit protiskluzovou podložkou.

Ta zabraňuje dalšímu pohybu předmětu v zásuvkách při otevírání a zavírání zásuvky.

4. Dalším pomocníkem do kuchyně je SERVO DRIVE

Bezúchytkové otevírání výsuvů, ťuknutím na čílko zásuvky se automaticky otevře elektrickým způsobem zásuvka.
Pozn. Velmi praktická věc především u dřezového výsuvu, pod kterým by se měl nacházet z praktického hlediska výsuv s košem na tříděný odpad. Pokud máte umazané ruce od potravin, nebo odpadků, tak stačí ťuknout na čílko, výsuv se otevře a aniž byste se dotýkali úchytky odpad vyhodíte do odpadkového koše, ťuknete kolenem opět a výsuv se pomalu a tiše uzavře.

5. Osvětlení pracovní desky

Velmi důležitá věc, kterou řešíme montáží světelného dna do horní skříňky. Toto sv. dno slouží jak k osvětlení pracovní desky tak k osvětlení vnitřku horních skříněk a zároveň slouží jako dno horní skříňky. Designová záležitost.

6. Pod dřezem doporučujeme především výsuv s odpadkovým košem

Jak již jsme zmiňovali výše z praktického hlediska. Pokud je pod dřezem skříňka s otevíracími bočními dvířky, pak je složitější se dostávat i do odpadkového koše, který musíte vysunout nebo otevřít až po otevření dvířek skříňky. Tento postup je zdlouhavý a složitější zkrátka nepraktický.

7. Umístění trouby

Doporučujeme umístění trouby především do vyšší úrovně mezi pracovní desku a horní skříňky, z důvodu lepšího přístupu do trouby a lepší viditelnosti a kontroly na připravovaný pokrm.
Toto vše a další vám můžeme předvést v „kuchyňské laboratoři" - zde si můžete vše prohlédnout, vyzkoušet, zhodnotit a sestavit si kuchyň na modelu.

  ©2010 Bartušek kuchyně – kvalitní kuchyně Jihlava